Over ons

Dirk de Mooij;  Directeur Algemene Zaken, werkt sinds 1989 binnen zorg en welzijn. Heeft gewerkt als verpleegkundige in de zwakzinnige zorg en psychiatrie. Sinds 1999 binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk en in de Maatschappelijke Opvang.

Wij vinden dat mensen niet buiten mogen de boot vallen. Hier krijgen ze de mogelijkheid om zelf te werken aan het eigen herstel met perspectief naar een betaalde baan als matroos op een Binnenvaart Schip. Het is zo ontzettend gaaf om daar bij te mogen zijn en te zien hoe deze deelnemers hun “normale” leven weer oppakken. Getuige zijn van het bewijs dat deze mensen weer aan de samenleving kunnen deelnemen, dat is waar we het voor doen.

Rick den Hollander; Directeur Nautische Zaken. In 2004 begonnen als invalkracht in de maatschappelijke opvang in Alkmaar Dnodoen), sinds 2006 vast contract gehad als woonbegeleider. Van 1989 t/m 2003 in de zeilende chartervaart werkzaam geweest, vanaf 1995 met het eigen schip Nescio, deze is in 2008 verkocht.

Mijn persoonlijk doel is om zinvol bezig zijn en uitdagingen te hebben. Het geloof dat ieder mens uniek is en naar mogelijkheden een plek kan hebben binnen een op elkaar betrokken samenleving. Omkijken naar elkaar, er voor een ander zijn. Ik tijdelijk een onderdeel mag zijn in het leven van mensen die aangeven iets te willen en daarbij ondersteuning kunnen gebruiken!

We werkten samen en zagen dat door interventies of het volgen van het woonladder model mensen niet tot ontwikkeling kwamen. Bij het leren-werken op een schip heb je en dak boven je hoofd en een dagbesteding met toe leiden naar een betaalde baan

”Wanneer je aan lager wal raakt moet je de kans krijgen in een omgeving terecht te komen om het roer te kunnen pakken. Ik vind dat iedereen het recht heeft op die omgeving. Zodat mensen het initiatief kunnen nemen om daar met zichzelf aan de slag te gaan. Om daar bij te mogen zijn is fantastisch.”

De mentaliteit binnen de scheepvaart past vaak bij onze doelgroep. Bij aanvang traject is ervaring of kennis van het nautisch niet vereist. Liever niet zelfs. Daardoor is het mogelijk om perspectief te bieden aan iedereen. Wij zijn hulpverleners geworden om samen met mensen een situatie te creëren waarin zij hun kansen kunnen pakken.

‘Het grootste compliment wat je dan kunt krijgen is: “het zijn goede gasten die van De Wilde Vaart” maar je hebt er eigenlijk niets aan. Ik heb het allemaal zelf moeten doen. Misschien is dat het wel waarom wij voor dit concept hebben gekozen.’

lees meer

ANBI Status

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat De Wilde Vaart de volgende gegevens openbaar maakt:

Naam instelling: Stichting De Wilde Vaart

KvK-nummer: 65703359

RSIN-nummer: 856224005

Raad van Toezicht

Voorzitter
Sophie Koek,
Directeur bedrijfsvoeringI i-psy, PsyQ en Brijder
Vice-Voorzitter
Jelle van der Kleij, Directeur Kleywegen
Secretaris
Xander van der Woude, Business Controller bij Siza

Contact

Statutaire zetel Zaanstad

Organogram

RAAD VAN TOEZICHT

BESTUUR

Doelstelling

Onze doelstelling is om jongeren vanaf 17 jaar en  volwassenen tot 55 jaar die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek, de kans bieden om door dagbesteding, leer-werktrajecten en een ambachtelijk arbeidsre-integratietraject aan en op een schip, toe te groeien naar een betaalde baan en zelfstandig wonen.

Beloningsbeleid

De Wilde Vaart beloont zijn medewerkers marktconform en hanteert de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De Raad van Bestuur ontvangt voor zijn inspanningen een vergoeding die ruim binnen de voor ANBI-organisaties geldende vacatieregeling valt. Onkostenvergoedingen aan medewerkers en bestuur vinden uitsluitend plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Privacy en vertrouwelijkheid

De Wilde Vaart streeft ernaar om zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders met persoonsgegevens om te gaan. Wij hebben de volgende privacyverklaring opgesteld:

Privacyverklaring (PDF 593kb)

Wens

Het doel van ons als De Wilde Vaart, is om te kunnen samenwerken met alle netwerkpartners. Waarbij het belang van de individuele deelnemer voorop blijft staan.  Dat de Wilde Vaart op de kaart komt te staan, als een project dat werkt. Dat het draait en loopt zoals we het voor ogen hebben, met genoeg deelnemers, paar medewerkers in dienst en samen met hen en vrijwilligers veel deelnemers naar werk toe kunnen leiden. Eigen Wilde Vaart opleidings- binnenvaartschip.

Beleid en verantwoording

Jaarplan 2024 (PDF 96 kb)

Jaarplan 2023 (PDF 9 mb)

Jaarverslag 2022 (PDF 295 kb)

Jaarplan 2022 (PDF 8,8 mb)

Jaarverslag 2021 (PDF 12,2 mb)

Jaarplan 2021 (PDF 8,7 mb)

Jaarrekening 2022 (PDF 1,45 mb)

Jaarrekening 2021 (PDF 8,8 mb)

Jaarrekening 2020 (PDF 820 kb)

Standaardformulier publicatieplicht
ANBI Algemeen St de Wilde Vaart (PDF 778 kb)

Kwaliteitsverslag Forensische Zorg (DJI) 2024 (PDF 5 mb)


Meer informatie:

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Fondsen/donateurs:
Kansfonds, Ars Donandi, Startfoundation

De Wilde Vaart wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen en donateurs:
Kansfonds, Ars Donandi, Startfoundation, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds