Perspectief
waarbij een
schip het
middel is

Perspectief
waarbij een
schip het
middel is

Onze missie is om jongeren vanaf 17 jaar en volwassenen tot 55 jaar die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek, de kans te bieden om door een leer-werktraject en een ambachtelijk arbeidsre-integratietraject op kadewerkplaats en schip, toe te groeien naar een betaalde baan en zelfstandig leven.

Wij gebruiken hiervoor een schip als basis om te werken en leren en geven uitleg over de normen en waarden die gelden in de scheepvaart. Uniek is de combinatie van slapen en dagbesteding/werken én het perspectief op een betaalde baan zodat dit in één traject mogelijk is. Uiteraard doen wij dit samen met onze verwijzers en netwerkpartners.

DWV-traject

Een invulling voor dagactiviteiten en arbeidsre-integratie mét perspectief

De doelgroep van Stichting De Wilde Vaart zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van 17+ tot 55 jaar.

In maart 2016 is stichting De Wilde Vaart ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Heeft een ISO-2015 certificering. Is in het bezit van een ANBI status.

Methode

Aan jongeren vanaf 17 jaar en volwassenen tot 55 jaar voor wie betaald werk nog) geen realistische doelstelling is, bieden we een leer-werktraject op een kadewerkplaats en schip met als doel ontwikkeling van maatschappelijke, sociale en arbeidsmatige vaardigheden.

Deze deelnemers leren samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met tegenslag en zichzelf waarderen. Ze worden opgeleid tot bootsmaat, matroos of ambachtsman en kunnen daar erkende certificaten voor behalen.

We werken samen met Fivoor, Reclassering Nederland, Leger des Heils, welzijnswerk, bedrijfsleven, nautische sector, beroepsonderwijs, jeugdzorg, justitie, MKB klein metaal, Hogeschool Leiden en overheid.

Na de start op de kadewerkplaats en eigen schip Wilde Vaart, stromen deelnemers door naar een werkervaringsplaats op een aangesloten bedrijfsschip of nautisch bedrijf.

Met een tiental klassieke zeilschepen en binnenvaartschepen hebben wij een commitment afgesloten. Zij bieden hun schip aan voor klein onderhoud of voor plaatsing van een deelnemer op hun schip. Wanneer diploma of certificaat behaald is, begeleiden we de deelnemer in het vinden van een betaalde baan. In de binnenvaart is er altijd vraag naar opgeleide matrozen.

Zo kunnen zij doorstromen naar werk op een schip, op een werf of nautisch bedrijf, in de bouw of in MKB klein metaal, sectoren waar grote behoefte is aan (jonge) arbeidskrachten.

Voor onderwijs werken wij samen met Edumar, opleidingsinstituut voor de beroepsvaart en Hout dat Werkt voor houtbewerking.

De deelnemer

Het betreft een kwetsbare groep deelnemers met zorgvragen op het vlak van geestelijke gezondheid, licht verstandelijke beperking in combinatie met ondersteuningsbehoefte op meerdere leefgebieden en daardoor niet (meer) kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Maar ook voor deelnemers die met een te hoog cognitief vermogen de weg naar deelname op de arbeidsmarkt uit koers zijn geraakt.

In de praktijk zagen wij steeds meer mensen met mogelijkheden die door hun persoonlijke situatie niet meer kunnen opstappen. Mensen die door hun omgeving worden vastgehouden of beïnvloed. Die mensen begeleiden wij naar een andere omgeving waarin zij er zelf voor kunnen kiezen niet meer aan “lager wal” te raken. Door zelf “koers te houden” en een nautische start te maken op de werkplaats/ eigen schip Wilde Vaart, om vervolgens door te stromen naar een leer-/werkplek op een Binnenvaart Vrachtschip. En uiteindelijk een baan als matroos.

Dit traject begeleiden wij niet alleen maar werken wij samen met betrokken netwerk partners.

Mensen kunnen niet “tegen de wind in” aan het zeilen blijven. Wij vinden dat iedereen de kans mag hebben op perspectief.

Wij hebben een nautische woon/leefomgeving gecreëerd waar mensen indien nodig 24-7 of 24-5 kunnen slapen en werken.

Deelnemer aan het woord

Binnenkort laat één van de deelnemers aan De Wilde Vaart zien hoe de woonvertrekken op een binnenvaartschip eruit zien en wat hij dagelijks allemaal doet als matroos in opleiding. Video volgt dus snel!

© 2024 Stichting De Wilde Vaart

Stichting De Wilde Vaart is een goedgekeurd goed doel

KvK: 65703359