De Wilde Vaart

Een invulling voor dagactiviteiten en arbeidsre-integratie mét perspectief  voor jongeren vanaf 16 jaar en  volwassenen tot 55 jaar waarbij een schip het middel is

Perspectief bieden waarbij een schip het middel is

Onze missie is om jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen tot 55 jaar die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek, de kans te bieden om door een leer-werktraject en een ambachtelijk arbeidsre-integratietraject op kadewerkplaats en schip, toe te groeien naar een betaalde baan en zelfstandig leven.

Wij gebruiken hiervoor een schip als basis om te werken en leren en geven uitleg over de normen en waarden die gelden in de scheepvaart.  Daarbij gebruiken wij de methodiek van "krachtgericht werken".

Deelnemer aan het woord

In onderstaand vlog laat één van de deelnemers aan De Wilde Vaart zien hoe de woonvertrekken op een binnenvaartschip eruit zien en wat hij dagelijks allemaal doet als matroos in opleiding.

 

 

NH Nieuws maakte op 9 november 2017 een mooie filmreportage over De Wilde Vaart:

Methode

Aan jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen tot 55 jaar voor wie betaald werk (nog) geen realistische doelstelling is, bieden we een leer-werktraject op een kadewerkplaats en schip met als doel ontwikkeling van maatschappelijke, sociale en arbeidsmatige vaardigheden.

Deze deelnemers leren samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met tegenslag en zichzelf waarderen. Ze worden opgeleid tot bootsmaat, matroos of ambachtsman en kunnen daar erkende certificaten voor behalen.

We werken samen met Fivoor, Reclassering Nederland, Leger des Heils, welzijnswerk, bedrijfsleven, nautische sector, beroepsonderwijs, jeugdzorg, justitie, MKB klein metaal, Hogeschool Leiden en overheid.

Na een goed doorlopen traject op de kadewerkplaats en voldoende vaar- en werkuren op één van de schepen van De Wilde Vaart, stromen deelnemers door naar een werkervaringsplaats op een aangesloten bedrijfsschip of nautisch bedrijf.

Met een tiental klassieke zeilschepen en binnenvaartschepen hebben wij een commitment afgesloten. Zij bieden hun schip aan voor klein onderhoud of voor plaatsing van een deelnemer op hun schip.

Wanneer ook dit traject goed verloopt, begeleiden we de deelnemer in het vinden van een betaalde baan. Bij goed doorlopen van het leer-werktraject is de kans op het vinden van betaald werk zeer groot.

Voor onderwijs werken wij samen met STC, opleidingsinstituut voor de beroepsvaart en Hout dat Werkt voor houtbewerking.Om doorstroom naar regulier werk te bevorderen is aan het bedrijfsleven gevraagd vacatures beschikbaar te stellen
. Het is  niet zo dat deelnemers deze vacature vanzelfsprekend als contract aangeboden krijgen.  Zij moeten hier met de juiste kwalificaties op solliciteren.

Zo kunnen zij doorstromen naar werk op een schip, op een werf of nautisch bedrijf, in de bouw of in MKB klein metaal, sectoren waar grote behoefte is aan jonge arbeidskrachten.


Een ieder die het maatschappelijk ondernemen wil uitbreiden of vragen heeft over ons werk kan dit via het contactformulier aangeven.

Passende indicatie is noodzakelijk. Vraag deze aan bij de gemeente (WMO) of bij de Reclassering (IFZO):

FIVOOR|Stichting de Wilde Vaart ( onder aannemerschap)|Noord Holland


Neem contact op via ons contactformulier.

Stichting De Wilde Vaart

KvK: 65703359Stichting De Wilde Vaart is een goedgekeurd goed doel.