De Wilde Vaart

Een invulling voor dagactiviteiten en arbeidsre-integratie mét perspectief  voor jongeren vanaf 16 jaar en  volwassenen tot 55 jaar waarbij een schip het middel is

Organisatie

De Wilde Vaart is een stichting zonder winstoogmerk. Doelstelling is maatschappelijk rendement behalen voor kansarme jong volwassenen en maatschappelijke winst opbouwen voor de maatschappij.

ANBI goedgekeurd goed doel algemeen nut beogende instelling

Stichting De Wilde Vaart is een goedgekeurd goed doel, RSIN-nummer: 856224005


De stichting heeft een Raad van Toezicht.

Voorzitter:          Sophie Koek. Manager OFZ klinisch bij FIVOOR. 

Vicevoorzitter:   Jelle van der Kleij, Directeur bij Kleijwegen. 

Secretaris:         Xander van der Woude, Business Controller at Siza.

Stichting wordt geleid door: 


D.L. de Mooij, Dirk de Mooij, De Mooij


Dhr. D.L. (Dirk) de Mooij, directeur bestuurder algemene zaken.

H.J. den Hollander, Rick den Hollander, Den Hollander


Dhr. H.J. (Rick) den Hollander, directeur bestuurder nautische zaken.De ANBI-gegevens van De Wilde Vaart

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat De Wilde Vaart de volgende gegevens openbaar maakt:

Naam instelling: Stichting De Wilde Vaart

KvK-nummer: 65703359

RSIN-nummer: 856224005


Contactgegevens:
Statutaire zetel Zaanstad.


Bezoek en postadres:
Kantoorweg 3, 1525RJ te Westknollendam.
E-mailadres: info@dewildevaart.nl
Telefoon: 06 1122 1809

Doelstelling:
Onze doelstelling is om jongeren vanaf 16 jaar en  volwassenen tot 55 jaar die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek, de kans bieden om door dagbesteding, leer-werktrajecten en een ambachtelijk arbeidsre-integratietraject aan en op een schip, toe te groeien naar een betaalde baan en zelfstandig wonen.

Organogram:

               RAAD VAN TOEZICHT

arbeid, arbeidsre-integratie, dagbesteding, schip, binnenvaart, chartervaart, hulpverlening, zorg, jongeren
Privacy en vertrouwelijkheid:
De Wilde Vaart streeft ernaar om zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders met persoonsgegevens om te gaan. Wij hebben de volgende privacyverklaring opgesteld:

Privacyverklaring
Privacyverklaring De Wilde Vaart 2018.pdf (113.47KB)
Privacyverklaring
Privacyverklaring De Wilde Vaart 2018.pdf (113.47KB)


Beloningsbeleid:
De Wilde Vaart beloont zijn medewerkers marktconform en hanteert de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De Raad van Bestuur ontvangt voor zijn inspanningen een vergoeding die ruim binnen de voor ANBI-organisaties geldende vacatieregeling valt. Onkostenvergoedingen aan medewerkers en bestuur vinden uitsluitend plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Beleid en verantwoording:

  

Accountsverslag.  Rapport Inzake de jaarrekening 2019

Jaarrekening%202019%2C%20getekend.pdf


Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018 St. De Wilde Vaart.pdf (200.64KB)
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018 St. De Wilde Vaart.pdf (200.64KB)

Begroting 2018:

Exploitatiebegroting 2018
Exploitatiebegroting 2018 locatie Molletjesveer.pdf (39.58KB)
Exploitatiebegroting 2018
Exploitatiebegroting 2018 locatie Molletjesveer.pdf (39.58KB)Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2017 St De Wilde Vaart.pdf (169.7KB)
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2017 St De Wilde Vaart.pdf (169.7KB)

 Meer informatie:
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de
Belastingdienst.


De Wilde Vaart wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen en donateurs: