De Wilde Vaart

Een invulling voor dagactiviteiten en arbeidsre-integratie mét perspectief  voor jongeren vanaf 16 jaar en  volwassenen tot 55 jaar waarbij een schip het middel is

Voor wie is De Wilde Vaart?

De Wilde Vaart biedt leer-werktrajecten en werkervaringsplaatsen aan jongeren van 16 jaar en volwassenen tot 55 jaar die uit koers zijn geraakt. Mensen die om verschillende redenen in problemen zijn gekomen. Die geen vak hebben geleerd waarmee zij een inkomen kunnen verdienen. Wil je  graag aan de slag wil, een vak leren ? Ben je (bijna) zestien jaar of ouder? Meld je dan aan via het wijkteam of Wmo-loket van je gemeente en/of  neem contact met ons op: info@dewildevaart.nl.

Wat doen we?

De Wilde Vaart biedt een traject aan in twee stappen:

In de eerste fase leren en werken op en vanuit de kadewerkplaats en de schepen van De Wilde Vaart.

 In de tweede fase doe je onder begeleiding werkervaring op bij één van de aangesloten beroepsschepen, scheepswerven of bedrijven.


De werkplaats

Wanneer je bij De Wilde Vaart start, begin je met een leer-werktraject op de werkplaats en de schepen van De Wilde Vaart. Je leert daar veel over schepen, varen en de techniek en onderhoud van schepen.

Je leert werkzaamheden als schilderen, metaal- en houtbewerken.  En je leert de beginselen van goed zeemanschap, schiemanswerk, vaarreglementen en zeilen. Schiemanswerk is het knopen, vlechten en splitsen van touw en lijnen die aan boord van een schip worden gebruikt.

Naast de nautische en ambachtelijke vaardigheden leer je ook hoe de gedragsregels zijn op het werk. Dat je goed uitgeslapen, fris en op tijd begint. Dat je de andere jongeren probeert te helpen en de sfeer goed houdt.

Je leert hoe je samenwerkt, ook als je iemand minder aardig vindt. Je leert omgaan met een meningsverschil zonder dat er ruzie van komt. Kortom, je leert de kennis, vaardigheden en competenties  om met succes aan het werk te gaan in de nautische wereld.

Natuurlijk is er tussen het leren en het werken door, ook tijd voor ontspanning. Als het mooi weer is, ga je met de groep samen roeien  of een andere sportieve activiteit doen. Bij slecht weer zoeken we activiteiten die binnen plaatsvinden.

Het leertraject

De Wilde Vaart werkt samen met opleidingsinstituten Edumar en STC voor de nautische branche en Houtdatwerkt voor houtbewerking.

 

 

Naast het werken en leren op de kadewerkplaats en op een werkervaringsplaats, kun je leren om een diploma te halen. Dat vergroot je kans op een baan. Wij helpen je om te leren zodat je slaagt voor je examen.

 

Werkervaringsplaats op een aangesloten schip of nautisch bedrijf

Op de werkplaats heb je hard gewerkt en veel geleerd. En het gaat steeds beter, je begint een echte zeeman of zeevrouw te worden. Dan is het tijd om onder de hoede van een schipper, en met begeleiding vanuit De Wilde Vaart, op een schip aan het werk te gaan.

Dat kan een zeilend charterschip zijn, maar ook een binnenvaartschip dat vracht vervoert of een vissersschip.


Behalve op een schip, is het ook mogelijk om werkervaring op te doen op een scheepswerf. Of bij een bedrijf dat scheepsonderdelen maakt. Of een bedrijf dat op een andere manier in de nautische wereld actief is. Voor iedereen is er dus wel iets dat bij hem past.Mogelijkheden uitstroom

Wanneer je met succes werkervaring hebt opgedaan, ben je toe aan een betaalde baan. Wij helpen je met solliciteren op vacatures die de bij De Wilde Vaart aangesloten schepen en bedrijven bij ons aanmelden.

Zo start je een mooie (maritieme) loopbaan.


Wadden zeilen leer-werk traject De Wilde Vaart dagbesteding jongeren probleemjongeren